Přeskočit na hlavní obsah

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Ivany Zelenkové

Mgr. Ivana Zelenková působí jako samostatná advokátka již od roku 2007.

Za dobu poskytování právních služeb stihla nasbírat značné znalosti a zkušenosti ze všech odvětví práva, a proto vykonává generální praxi.

 

Profil kanceláře

Služby advokátní kanceláře

Občanské právo

Rodinné právo - úprava poměrů k nezletilým dětem. Kompletní poradenství při prodeji, koupi nebo převodu nemovitosti včetně úschovy finančních prostředků, dědické řízení, vymáhání nároků.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech a jejich zrušení, kompletní právní servis pro právnické i fyzické osoby, poradenství pro družstva a SVJ.

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, dohody o skončení PP, výpověď z PP, náhrada škody z pracovněprávních vztahů.

Trestní právo

Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení – před Policií ČR, soudem, zastupování poškozených.

Správní právo

Právní poradenství – územní a stavební řízení, živnostenský úřad, správní žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, zastupování obcí, příprava podkladů.

Právo duševního vlastnictví

Zastupování v řízeních o ochranných známkách před Úřadem průmyslového vlastnictví, před soudem ve věcech práv z duševního vlastnictví, příprava smluvní dokumentace.

Nečiníme nadbytečné úkony

Snažíme se jednat rychle a zejména efektivně. Individuální a diskrétní přístup je naší hlavní prioritou a zásadou.
 

Odměna AK

Reference