Přeskočit na hlavní obsah

Mgr. Ivana Zelenková

advokátka

1999Absolvent státní jazykové zkoušky z anglického jazyka
2004 Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2004 Absolvent The John Marshall Law School
2004—2007Advokátní koncipientka v Brně v advokátní kanceláři JUDr. Lady Štarhové
2007Od 1.11. tohoto roku advokátkou (číslo osvědčení ČAK 11865)

 

V rámci výkonu své praxe kladu velký důraz na individuální a profesionální přístup ke každému z mých klientů. Svým klientům doporučuji předcházet nepříznivým právním problémům včasnou konzultací s advokátem tak, aby zde byl prostor k vyřešení problémů. Naše advokátní kancelář se řadí k těm rodinným s důrazem na dodržování morálky, kdy je pro nás rozhodující zájem klienta uplatněný v mezích zákona.  

Právní poradenství poskytujeme jak fyzickým osobám, tak i osobám právnickým- obchodním společnostem, družstvům a SVJ a zajišťujeme i kompletní servis pro realitní kanceláře při prodeji a pronájmu nemovitostí.

Právní poradenství poskytujeme převážně v právu občanském, obchodním, rodinném a trestním. Rozsah poradenství je blíže specifikován v záložce Služby. V případě práva pracovního a práva duševního vlastnictví spolupracujeme s kolegy, kteří jsou na tyto právní odvětví specializováni.

Pro své klienty zajišťujeme kompletní právní poradenství, spolupracujeme s několika notáři a soudními exekutory po celém území České republiky.

Lidé naší kanceláře

Mgr. Kateřina Hanusová

zaměstnaný advokát

Kateřina Hanusová (dříve Jarolímová) dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci složením státní závěrečné zkoušky v roce 2019. Již v průběhu studia rozšiřovala své znalosti o praktické zkušenosti, ať už jako právní praktikantka v advokátní kanceláři, na stáži u Vrchního soudu v Olomouci, u Veřejného ochránce práv, či jako praktikant u soudního exekutora. 

V posledním roce studia začala pracovat jako právní praktikantka advokátní kanceláře Mgr. Ivany Zelenkové, kde po složení státní závěrečné zkoušky pokračovala jako advokátní koncipientka.

V říjnu 2022 složila advokátní zkoušku a po zápisu do seznamu advokátů je zaměstnaným advokátem u Mgr. Ivany Zelenkové, advokátky. 
Hovoří anglicky (získala First Certificate in English) a ovládá základy ruštiny.

Bc. Soňa Pospíšilová

právní praktikant

Soňa Pospíšilová je absolventkou oboru Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. Státní závěrečnou zkoušku úspěšně složila v roce 2018. V témže roce dále úspěšně složila přijímací zkoušky na právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde je v současné době studentkou 5. ročníku. 

V rámci praxí absolvovala stáž na Městském státním zastupitelství v Brně. Od ledna 2020 je pak praktikantkou v advokátní kanceláři Mgr. Zelenkové.  

Pokud jde o jazykové dovednosti, hovoří anglicky (získala certifikát ELSA), dále pak ovládá základy ruštiny. 

V průběhu studia a praxí si utvořila zájem zejména o právo trestní. 

Kristýna Burešová

praktikantka

Kristýna Burešová je v současné době studentkou 5. ročníku oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V naší advokátní kanceláři je velkou posilou. V rámci studia již dříve absolvovala praxi v jiné advokátní kanceláři. Na advokacii ji vyhovuje její různorodost, proto by v tomto oboru chtěla pokračovat i po složení státních závěrečných zkoušek na právnické fakultě. Ovládá anglický jazyk a základy francouzského jazyka (jazyková zkouška DELF B1).

Mgr. Markéta Vrbková

advokátní koncipient

Markéta Vrbková dokončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně složením státní závěrečné zkoušky v roce 2022. 

V průběhu studia čerpala zkušenosti v nejrůznějších právních oblastech. Působila jako stážistka na Okresním soudě v Blansku, na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov, v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské Unie a jako praktikantka v advokátní kanceláři Mgr. Veroniky Husičkové, advokátky. V průběhu studia vycestovala do zahraničí na semestr studovat na právnickou fakultu Université de Caen Normandy.

Po složení státní závěrečné zkoušky pokračovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Mgr. Ivany Zelenkové, advokátky. Od listopadu 2022 působí jako asistentka soudce u Obvodního soudu pro Prahu 3.

Ovládá anglický a francouzský jazyk (Atestace Ministerstva školství FR).

Reference