Přeskočit na hlavní obsah

Odměna

Naše advokátní kancelář si je vědoma nedosažitelnosti právních služeb pro některé klienty, a proto se snaží minimalizovat náklady, které jdou z klientovy kapsy. Nečiníme nadbytečné úkony, snažíme se jednat rychle a zejména efektivně. Individuální a diskrétní přístup je naší hlavní prioritou a zásadou. Ceny za právní služby se odvíjí především od druhu spolupráce navázané s našimi klienty, od povahy a komplexnosti konkrétního případ, časové náročnosti případu i přístupu klienta.

Mgr. Ivana Zelenková, advokátka je plátcem DPH od 1. 2. 2010

 

Odměna za právní služby je ve většině případů stanovena dohodou mezi advokátem a klientem a není-li mezi advokátem a klientem odměna dohodnuta, řídí se výše odměny pro advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna může být sjednána jako odměna časová, úkonová či paušální. Naše kancelář se snaží klientovi v případech, kdy to lze, sdělit předpokládanou výši odměny, tak aby s touto byl klient seznámen s dostatečným předstihem.

Smluvní odměna

Časová

Klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin, po které advokát klientovi poskytoval právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit dle domluvy advokáta s klientem. Hodinová sazba naší kanceláře se pohybuje v rozmezí částky 1 400 Kč/1 hod. až 2 500 Kč/1 hod. dle náročnosti poskytované právní služby.

Úkonová

Klient platí advokátovi odměnu dle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Úkony právní služby jsou stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Úkonem právní služby je např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby první porada ve věci, sepis smlouvy, účast na jednání soudu atd.

Např. sepis darovací smlouvy – již od částky 4 500 Kč včetně návrhu na vklad, smlouva o úschově finančních prostředků již od částky 5 000 Kč.

Paušální

Vhodná pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci. V tomto případě klient hradí naši kanceláři konkrétní právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.