Mgr. Ivana Zelenková poskytuje právní služby jako samostatný advokát již od roku 2007. Za dobu výkonu své advokátní praxe již nasbírala mnoho cenných zkušeností. Mezi její klienty patří fyzické osoby, právnické osoby, osoby podnikající a nezapsané v obchodním rejstříku, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a spolky.

Od roku 2009 zaměstnává ve své kanceláři advokátní koncipienty a studenty právnické fakulty.

V roce 2009 založila pobočku své kanceláře v Hlinsku, okres Chrudim, na adrese Dukelských hrdinů 747. V pobočce je klientům k dispozici každý pátek od 9:00 - 15:00 hod. a v ostatní dny dle domluvy s klienty.

V roce 2014 založila další pobočku své kanceláře v Kyjově, okres Hodonín, na adrese Jungmannova 1310. V pobočce Kyjov jsou úřední hodiny každé pondělí a pátek od 8:00 – 15:00 hod.  a v ostatní dny dle domluvy s klienty.

V rámci výkonu své praxe klade velký důraz na individuální a profesionální přístup ke každému z jejích klientů.
Právní poradenství poskytuje převážně v právu občanském, obchodním, rodinném a trestním. Rozsah poradenství je blíže specifikován v odkazu zaměření.

Pro své klienty zajišťuje kompletní právní poradenství, spolupracuje s několika notáři a exekutory po celém území České republiky.

Mgr. Ivana Zelenková, advokátka
1999 – absolvent státní jazykové zkoušky z anglického jazyka
2004 – absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2004 – absolvent The John Marshall Law School
2004-2007 – advokátní koncipientka v Brně v advokátní kanceláři JUDr. Lady Štarhové
2007 – od 1.11. tohoto roku advokátkou (číslo osvědčení ČAK 11865)

Mgr. Lenka Bezdíčková, advokátní koncipientka
2015 – absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 Mgr. Petra Galová, advokátní koncipientka
2015 – absolvent Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Veronika Husičková, spolupracující advokátka
2016 od 1.1. tohoto roku advokátkou (číslo osvědčení ČAK 16662)